Fasti Online Home | Switch To Fasti Archaeological Conservation | Survey
logo

Excavation

 • Vendbanimi prehistorik i Korishes
 • Korishe
 •  

  Tools

  Credits

  • The Italian Database is the result of a collaboration between:

   MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per i Beni Archeologici),

   ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) and

   AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia Classica).

  • AIAC_logo logo

  Summary (Albanian)

  • Ne periudhen 27 qershor-13 korrik 2006, ne vendbanimin prehistorik te Korishes u krye nje germim shpetimi. Ky vendbanim ishte survejuar ne vitin 2002 ku qe kryer edhe nje germim sondazhi i vogel. Vendbanimi shtrihet ne nje siperfaqe prej 0.8-1 ha, dhe ka lartesi mbidetare rreth 725 lartesi mbidetare. Nga germimet e kryera u arrit te percaktohet periudha kohore e Bronzit te Mesem dhe te Bronzit te Vone. Nga gjetjet e qeramikes me prezantueset jane enet: Tasa te vegjel sferik, tasa me profil ne trajte S, tasa me buze te profiluar, tasa me shtesa plastike mbi buze, pjata me buze te profiluar

   E PAPERFUNDUAR

  Director

  • Shafi Gashi - Archaeological Institute of Kosova

  Team

  • Luan Koçbashliu - Prizren Institute for Protection of Monuments
  • Masar Valla - Archaeological Institute of Kosova
  • Milot Berisha - Archaeological Institute of Kosova
  • Jahja Drançolli - Archaeological Institute of Kosova
  • Rexhep Ahmetaj - Prishtina University
  • Visar Hoxha - Prishtina University

  Research Body

  • Archaeological Institute of Kosova

  Funding Body

  • KAG-Asphalt Company-Prizren

  Images

  • No files have been added yet